Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pierwszej podane zostały operacje gospodarcze według ich treści ekonomicznej oraz sposób ich księgowania. Operacje zostały pogrupowane według zespołów i kont syntetycznych podanych na stronach 9-16. Część druga książki Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych jest alfabetycznym


Autor: Pałka Marian
Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 Pałka Marian Dwudzieste trzecie wydanie

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 Pałka Marian Dwudzieste trzecie wydanie planu kont, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zostały w nim uwzględnione l

Autor: Pałka Marian
Zakładowy plan kont 2019 Najnowsze wydanie planu kont Pana

Zakładowy plan kont 2019 Najnowsze wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert ze stanem prawnym na 02.01.2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Ksi

Autor: Małgorzata Trentowska
Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem Publikacja

Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typowych zdarzeń gospodarczych oraz schematów księgowań bardziej

Autor: Pałka Marian
Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka 29

Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka 29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Koment

Autor: Pałka Marian
Zakładowy plan kont 2019 z komentarzem Plan

Zakładowy plan kont 2019 z komentarzem Plan kont jest dwudziestym trzecim wydaniem, opracowanym na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Zostały w nim uwzględnione liczne no

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą


Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą