Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex Sałdyka, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Leksykon księgowego w przystępny i zrozumiały sposób rozwiewa wątpliwości pojawiające się przy ewidencji operacji gospodarczych oraz w trakcie sporządzania sprawozdań finansowych. Przyjęta przez autora zasada grupowania pytań, według poszczególnych pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, zapewnia czytelnikowi szybkie odnalezienie odpowi


Autor: Małgorzata Trentowska
Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych

Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typowych zdarzeń gospodarczych oraz schematów księgowań ba

Autor: Małgorzata Trentowska
Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem Publikacja obejmuje całość zagadnień

Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typowych zdarzeń gospodarczych oraz schematów księgowań bardziej

Autor: Pałka Marian
Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 29

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podatkowych CIT, PIT i VAT oraz w regulacji KSR nr 11 i 12. Komentar

Autor: Małgorzata Trentowska
Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem Publikacja obejmuje

Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typowych zdarzeń gospodarczych oraz schematów księgowań bardziej

Autor: Pałka Marian
Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 Najnowsze wydanie planu kont Pana Pałki

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 Najnowsze wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert na 2014 rok, wydanie 24 opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). W ko

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex


Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex