Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK handel produkcja usługi Komentarz wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera: omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych; charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach; założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikow


Autor: Pałka Marian
Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka aktualny na

Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka aktualny na 2020 rok 29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem na 2020 rok zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018) i jest aktualny na 2020 rok - zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach podat

Autor: Jerzy Gierusz
Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK handel produkcja usługi Komentarz wiedzy na

Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK handel produkcja usługi Komentarz wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera: omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycz

Autor: Małgorzata Trentowska
Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem Publikacja obejmuje całość

Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typowych zdarzeń gospodarczych oraz schematów księgowań bardziej

Autor: Pałka Marian
Zakładowy plan kont 2019 Najnowsze wydanie planu kont

Zakładowy plan kont 2019 Najnowsze wydanie planu kont Pana Pałki z wyd. Ekspert ze stanem prawnym na 02.01.2014 rok, opracowane na podstawie polskiego prawa bilansowego, którego regulacje są określone ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.). Ksi

Autor: Pałka Marian
Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 Pałka

Zakładowy plan kont z komentarzem 2020 Pałka

Zostańmy w kontakcie

Więcej o Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK handel produkcja usługi


Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK handel produkcja usługi